Dziennikarze i publicyści Pomorza

Ukazał się  „Słownik dziennikarzy i publicystów Pomorza 1945-2015”. Zawiera 628 biogramów czterech powojennych pokoleń pracowników prasy, radia i telewizji.

Slownik dziennikarzy

„Chcemy udokumentować dorobek czterech powojennych pokoleń pomorskich dziennikarzy, środowiska, które odgrywa ważną rolę w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym regionu. Idzie nam o środowisko „tradycyjnych” dziennikarzy – zatrudnionych na etatach lub stałych umowach, z odpowiednim wykształceniem, stażem zawodowym i profesjonalnym zapleczem redakcyjnym; aktualnie pracujących i niepracujących, emerytów oraz nieżyjących (…) Drugie, poprawione i rozszerzone wydanie „Słownika dziennikarzy i publicystów Pomorza” jest wspólnym dziełem Oddziału Morskiego Stowarzyszenia dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej i Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (…) Naszą ambicją było opracowanie możliwie pełnej listy biogramów dziennikarzy prasy, radia i telewizji na Pomorzu w latach 1945 – 2014. Jedynym kryterium kwalifikacyjnym było przepracowanie w zawodzie dziennikarskim co najmniej 5 lat lub trwały, znaczący dorobek publicystyczny (…) W „Słowniku” bogato reprezentowane jest pokolenie, którego doświadczenia zawodowe hartowały się w prasie „drugiego obiegu” oraz pokolenie startujące w zawodzie po 1989 roku (…) Integralną częścią „Słownika” jest lista nazwisk członków zespołów redakcyjnych mediów Pomorza. W pierwszym wydaniu lista obejmowała tytuły prasowe oraz stacje radiowe i telewizyjne, które powstały przed rokiem 1989. W nowym wydaniu prezentujemy listę wybranych – najpopularniejszych lub opiniotwórczych – tytułów i stacji rozwijających się bujnie w ramach pluralizmu mediów”, napisał we wstępie Jerzy Model, szef zespołu redakcyjnego, któremu pięknie dziękuję i wdzięcznie  się kłaniam. Życzę miłej lektury … nie tylko koleżankom i kolegom po piórze.

Piotr Cackowski

P.S. Pierwsze wydanie „Słownika” dostępne jest na stronie: www.dziennikarze.pomorskie.pl

 

 

 


Dodaj komentarz