Chopin w Antoninie

Wspomnienie z Pałacu Myśliwskiego Książąt Radziwiłłów w Antoninie.

Już po raz czterdziesty pierwszy odbył się tu we wrześniu Międzynarodowy Festiwal „Chopin w barwach jesieni”, jeden z dwóch polskich festiwali chopinowskich. Drugi organizowany jest w Dusznikach Zdroju. Festiwal w Antoninie upamiętnia wizyty Fryderyka Chopina w antonińskim majątku Antoniego Henryka Radziwiłła. Pałac stoi w swoim niezmienionym kształcie do dziś.

Piotr Cackowski