Socrealizm

Trzy dni przed wyborami ukazała się gazetka „Express powiatu kartuskiego”, a w niej (w podtytule) czytam: „A jednak podczas ostatniej kadencji udało się zmienić całkowicie wizerunek Żukowa”.

ZUR marzenia

Po tym propagandowym chwycie – samozachwycie, zaczyna się porywający tekst: „Cztery minione lata to dla gminy Żukowo czas wytężonej pracy, zmian, budowy, rozwoju i współpracy. To czas realizacji marzeń, a także podejmowania nowych wyzwań (…) Przyjemnie jest patrzeć jak zmienia się Żukowo, jak spełniają się marzenia mieszkańców”.  Przepięknie napisane, wzruszająco, jak przed 50-60 laty w przemówieniach tow. Władysława Gomułki, jak w pieśni cisnącej się w tym momencie na usta: „Ukochany kraj, umiłowany kraj, ukochane i miasta i wioski …”. Klasyczny socrealizm.

Nauka nie poszła w las

Ta radosna twórczość zatytułowana jest cytatem z wypowiedzi burmistrza: „Nie wystarczy mieć marzenia. Trzeba je realizować”. Myślę panie burmistrzu, że bardziej adekwatny do żukowskiej rzeczywistości byłby tytuł: „Wystarczy mieć marzenia, nie trzeba ich realizować”.

 

Piotr Cackowski

 

Socrealizm (realizm socjalistyczny) – kierunek w sztuce, określany jako metoda twórcza, istniejący od 1934  w sztuce radzieckiej, a następnie w pozostałych krajach socjalistycznych. Miał tam oficjalny status podstawowej i jedynej metody twórczości artystycznej i był ideowym oraz propagandowym narzędziem partii komunistycznych.


Dodaj komentarz